PILOS, Navarin

sl1

Pilos

sl1

Bitka kod Navarina 1827.

Istorijski nazivi

Pylos, Anavarin, Navarino

Etimologija

U XIV v. osnovan kao Chateaux Navarres od strane francuskih avanturista iz pokrajine Navare, ngr. Neókastron ‘novi zamak’, docnije je vraćeno antičko ime Pýlos. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

37° 5’ N, 21° 25’ E   
Grad i luka u Grčkoj.

Istorijat

Nekad mikensko, a potom u klasično doba napušteno i zaboravljeno naselje na zapadnoj obali Peloponeza. Nalazište pločica sa linearnim B pismom. Antički grčki Pilos se nalazio severnije od mikenskog, na mestu koje se danas zove Koryphasion. Opisao ga je Tukidid u svom delu Peloponeski rat. U srednjem veku dobio je ime Navarino, a u novom mu je vraćen antički naziv Pilos.

Epski kontekst

Navarinska luka je bila najveća u Moreji. U okviru rusko-turskog rata 1768–1774. ruska mornarica je uzela grad od Turaka 1770. i do kraja rata u njemu držala manevarsku bazu. U pesmi SM 165 on se i pominje u kontekstu toga rata.
Pilos je igrao važnu ulogu u grčkom ratu za oslobođenje od Turaka (bitka kod Navarina 1827).

Literatura

book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Rusko-turski ratovi]  cobiss
book2003Talbert, Richard J. A. ed.: Atlas of Classical History, Routledge, London and New York.