VIGNJEVIĆI, Vignje

sl1

Vignje

Etimologija

[Оd viganj, vignja ‘kovačnica’; u Sremu – viganj, viganja ‘ženska odeća’ (Vuk, Рјечник s.vv.).]

Atribucija

Geografski položaj

42° 19' N, 18° 58' E   
Selo u Ljubotinju (Crna Gora).

Istorijat

Smešteno je na severnim obroncima brda Viranj, oko 10 km j/z od Rijeke Crnojevića.

Epski kontekst

Pesma Vuk IX, 26 u Vignjama pominje „buljumbašu” Vuka Aleksića u kontekstu hercegovačke bune 1855–1862.

Literatura

book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:567]
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 1]  cobiss