VAŠKOVO

Atribucija

Geografski položaj

43° 5' N, 19° 24' E   
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Smešteno je na desnoj obali Tare, prema Pljevljima, gde je bio stari (i jedini) prelaz preko reke Tare u njenom dugom i dubokom kanjonu.

Epski kontekst

U pesmi SM 102 pominju se predstavnici četiri bratstva u Gornjoj Morači, od kojih je „harambaša Boja” bio rodonačelnik bratstva Bojići. Vaškovo je u tom kontekstu očigledno tursko mesto budući da, jednako kao i Kolašin, predstavlja mogući cilj hajdučkog pljačkaškog pohoda.

Literatura

book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [410]  cobiss