VELIKO ZALOŽJE, Založje

Atribucija

Geografski položaj

44° 49' N, 15° 54' E   
Selo kod Bihaća (BiH).

Epski kontekst

U pesmi MH III, 4 pominje se samo kao Založje, u kontekstu pada Bihaća u ruke Hasan-paše Predojevića 1592. (vide ).

Literatura

book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [438]  cobiss