VELJE DUBOKO, Duboko

sl1

Velje Duboko, stara crkva u selu

sl1

Velje Duboko

Atribucija

Velje Duboko

Duboko

Geografski položaj

42° 46' N, 19° 15' E    
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Nalazi se u oblasti plemena Rovca između Kape moračke i Maganika.
Na ulazu u selo, na uzvišenju iznad Donjeg Sela, nalaze se groblje i crkva. Prema predanju, crkva je ranije bila na lokalitetu Ledinci, ali je sredinom XIX v. preneta na današnje mesto zbog čestih snežnih lavina.

Epski kontekst

Pesma SM 164 u njemu pominje Tripka Gulišića u kontekstu neslavnog turskog skupljanja harača po Morači.

Literatura

book1984Барјактаровић, Мирко: Ровца (етнолошка монографија), Црногорска академија наука и умјетности, Посебна издања 3, Титоград.  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 1]  cobiss