VARNA

sl1

Varna, 1855.

sl1

Bitka kod Varne 1444. (Jan Matejko 1879)

Istorijski nazivi

Odessos

Etimologija

765. gr. Várnē, od slov. *vorna ‘vrana, crna’, sa izostankom likvidne metateze, ili *Varьna, pridev od varъ ‘kreč’, up. selo Varna kod Šapca. U antičko doba Odēssós, verovatno trački naziv od indoevropskog korena ud- ‘voda’ (up. Odesa). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

43º 12’ N, 27º 57’ E   
Grad, luka i pomorska baza na severnom delu crnomorske obale u Bugarskoj.

Istorijat

Za vreme Turaka, Varna je bila utvrđeni rejon jer se nalazila na pravcu koji povezuje Istambul sa donjim tokom Dunava. Na tom pravcu vođene su borbe u rusko-turskim ratovima. U sastav Bugarske je ušla 1878.
Čuvena bitka kod Varne, između kralja Vladislava III Varnenjčika i sultana Murata II, odigrala se 10. novembra 1444. U njoj je poginuo kralj Vladislav, a njegovom pogibijom Turci su dobili ovu bitku koju su bili na putu da izgube.

Epski kontekst

Pesme pominju Varnu u kontekstu rusko-turskog rata iz 1828. (SM 55), odnosno Omer-pašinog udara na Crnu Goru 1852–1853. (Vuk VIII, 73).

Literatura

book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss