VELIMLJE

sl1

Velimlje

sl1

Velimlje

Etimologija

U popisu Hercegovačkog sandžaka iz 1475/77. Velimje i Velimlje. Kao i Velim u Češkoj, Velem, Veleny u Mađarskoj, pridev na - od ličnog imena *Velimъ (skraćenog od Velimir). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

42° 49’ N, 18° 37’ E   
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Nalazi se u blizini Nikšića i važi za najstarije selo u Gornjim Banjanima.
Ima crkvu sv. Save za koju se ne zna tačno kad je podignuta, ali se pretpostavlja negde oko XVI v. Živopisana je 1605. i predstavlja najstariju crkvu u plemenu Banjana. Na groblju postoji crkva arhanđela Mihaila iz poslednje decenije XVI v. Ta crkva je zadužbina plemena Banjani.
Kod Vuka u Rječniku Velimlje je „ravnina u Banjanima”. Komentar priređivača u Vuk IX, 5 (ispod pesme): „Turska pandurica u Banjane, sad je gomila”.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu Grahovske bitke 1836.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1988Marković, Jovan Đ.: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, „Svjetlost”, Sarajevo.  [24]  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 1]  cobiss