VESELA STRAŽA

sl1

Vesela Straža, ostaci starog grada

Istorijski nazivi

Vesela Straxa

Etimologija

Ovakva imena nadevana su u poznom srednjem veku tvrđavama po zapadnim krajevima, up. Nehaj. (A.L.)

Atribucija

  • bez atribucije: I Bugojno i Veselu stražu (MH VIII, 4:166)

Geografski položaj

Grad bosanskih kraljeva u staroj župi Uskoplje (Bosna).

Istorijat

Preko njega je u srednjem veku išao saobraćaj između Splita i bosanskih rudnika.
Prvi pomen vezan za mesto tiče se crkve u Veseloj Straži (1406), a grad se izričito spominje 1414. u povelji kraljice Barbare. Kralj Matija je 1463. darovao grad Veselu Stražu knezu Vladislavu Hercegoviću za njegove zasluge u borbi protiv Turaka. Tu se ona javlja kao kastrum (castra Vesela Straza et castrum in comitatu de Usthopye).
Turci su zauzeli Veselu Stražu oko 1478. U njoj je jedno vreme boravio budući skadarski vezir Mahmud-beg Bušatlija.

Epski kontekst

Pesma MH VIII, 4 pominje ovo mesto u kontekstu propasti ramskog manastira (vide ).

Literatura

book1899Ердељановић, Ј. & Николић, Р. Т.: Трговачки центри и путеви по српској земљи у средњем веку и у турско доба, Београд.  [63-64]  cobiss
book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss