VETISLAM

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Pod imenom Vetislam (Feht-Ul-Islam, Fethislam) obično se javlja Kladovo, grad u s/i Srbiji na Dunavu. Tokom Prvog i Drugog srpskog ustanka, Srbi su ga zvali Svetislav.
Vetislam koji se pominje u pesmi Vuk VI, 49 ne može, međutim, biti Kladovo jer se radnja sižea odvija u potpuno drukčijem okruženju, tj. na prostoru koji omeđuju sledeći gradovi: Banjaluka, Bihać, Glamoč, Livno, Udbina, Vrljika, Zadar. S druge strane, ime Fetislam/Vetislam davano je tokom perioda turske vlasti raznim mestima, pa to što danas u naznačenoj oblasti nema naselja sa tim imenom, ne znači da u tursko vreme nije bilo možda čak i više njih.
Postoji takođe i mogućnost da se misli na Islam (vide), jedan od dva postojeća (verovatno Grčki), budući da se u njemu pominju Janota Diklić i Jovan, „sluga ćesarov”.