SOLTUM

Atribucija

Geografski položaj

Nemoguća ubikacija.

Epski kontekst

U kontekstu uzimanja Bosanskog Novog od Turaka 1788, uzaludnost turske odbrane naglašava se citiranjem jednog pređašnjeg Laudonovog uspeha u ratu sa Prusima:


Je si l’ čuo rata praiskoga,
Za Lauda, orla velikoga,
Koj’ uvati viršta praiskoga
U Soltumu velikome gradu,
To li tebe neće u tom smradu? (SANU III, 73:54–58)

Epski Soltum bi, prema ovome, morao biti neko mesto ili grad negde u Nemačkoj gde je tokom pruskog (zapravo Sedmogodišnjeg) rata (1756–1763), došlo do bitke u kojoj je austrijski feldmaršal Ernst Gideon fon Laudon odneo pobedu. U toku tog rata Laudon je komandovao austrijskom vojskom u važnim bitkama kod Domašova u Češkoj (1758) i Lignica u Poljskoj (1760), ali se nijedno ovo mesto (kao ni druga bojna polja iz Sedmogodišnjeg rata) ne može po zvučanju vezati za epski Soltum. Njegova ubikacija do daljeg ostaje tamna.