SKOPLJE, Ušćup

sl1

Skopje, stara čaršija

sl1

Skopje, pogled sa stare tvrđave

Istorijski nazivi

Scupius, Scupi

Etimologija

Stsrp. Skьpьlь gradь, pridev na - od antičkog imena mesta lat. Scupi pl., oblik srednjeg roda Skoplje, mak. Skopje verovatno prema polje; -o- je makedonski refleks slovenskog tvrdog poluglasa ъ. Srgr. Skópioi, Skópia i tur. Üsküb iz slovenskog, alb. Shkup može biti neposredno iz latinskog. Up. Skok III 265. (A.L.)

Atribucija

Skoplje

Ušćup

Geografski položaj

42º N, 21º 28’ E   
Glavni grad Makedonije, na ušću Serave u Vardar.

Istorijat

Antičko mesto Scupius ili Scupi, koje se pominje u II v. pre n.e., bilo je u ravnici s/z od današnje varoši. Pod Rimljanima, bilo je u sastavu provincije Gornja Mezija (Moesia Superior), a kasnije glavni grad provincije Dardanije. Osnovan je u vreme Domicijana, a naseljavali su ga veterani iz sve 4 mezijske legije (Sirijci, Gali i Makedonci). Tvrđava koja i danas postoji sagrađena je prvi put verovatno u VI v., u Justinijanovo doba (neki istoričari misle da je to Iustiniana Prima), pretpostavlja se posle velikog zemljotresa 518. Car Samuilo je oteo Skoplje od Vizantinaca, ali ga oni 1004. uzimaju nazad. U pohodu na Solun, Normani osvajaju Skoplje 1065. ali ga drže samo kratko vreme. Makedonski ustanici pod Đorđem Vojtehom uzimaju ga 1072, ali ga Vizantinci vraćaju nazad već iste godine. Nemanja je zauzeo Skoplje 1189. i tada je u njemu sazidao crkvu sv. arhangela Mihaila, ali je već sledeće godine morao da ga napusti. Bugarski car Kalojan osvojio je Skoplje 1203, kasnije ga je Strez uključio u svoju državu, a 1230. pada pod Bugare. Od 1246. do 1261. grad je bio pod Nikejskim carstvom, s tim što su ga Srbi (Uroš I) držali 1258–1259. Kralj Milutin osvojio je Skoplje 1282. i pripojio ga Srbiji. Tada je podigao u njemu crkvu Trojeručicu. Car Dušan je u Skoplju imao svoju prestonicu, tu se proglasio za cara i tu 1349. objavio i svoj čuveni Zakonik. Tada je grad imao „z’d gradski, oblu pirgu, vodena vrata, s crkvama, palatama i dvorovima”.* Skoplje je 1376. imalo „gradskog” (varoškog) i „kulskog” (tvrđavskog) kefaliju. Zatim ga je držao kralj Vukašin, a 1377. Vuk Branković. Turci su zauzeli Skoplje 1391. U njemu je bilo središte Skopskog sandžaka, i baza za osvajanje i prodiranje ka Srbiji, Albaniji i Bosni. Ovakav njegov položaj činio je da se i u epici - pri nabrajanju važnih turskih gradova u tom delu imperije - Skoplje obavezno javi okruženo mestima u današnjoj Albaniji (Elbasan, Lješ, Kavaja, Oblom, Tirana, Debar itd.), Crnoj Gori (Ulcinj, Bar, Spuž, Podgorica) i Srbiji (Has, Hoča, Mitrovica, Peć, Prizren, Vučitrn i sl.). Do pada Carigrada, u Skoplju su boravili sultani i rukovodili pohodima na zapad.
U Skoplje su Turci vrlo brzo počeli da naseljavaju muslimansko stanovništvo iz Male Azije. Do kraja XV v. u Skoplju su svoje kolonije osnovali i sefardski Jevreji u bekstvu iz Španije. Od XVI v. u njemu postoji i dubrovačka kolonija, a tada i grad dobija više trgovački nego vojnički karakter i postaje čuven po trgovini robljem. Na taj način u XVII v. Skoplje postaje jedan od najbogatijih gradova na Balkanskom poluostrvu. Krajem XVII v. izbija u njemu Karpošev ustanak (u okviru austrijsko-turskog rata 1683–1699). Skoplje je tada spaljeno pri povlačenju austrijske vojske, a 1706. i 1762. je stradalo od kuge.
U starim srpskim pisanim izvorima Skoplje se pominje kao slavan i carski grad („vь slavnomь gradu Skopi carьskomь”).** Sama tvrđava je veoma stara. U njoj ima zidova sagrađenih od velikih tesanika, donesenih iz pozorišta starog grada Scupi verovatno još za Justinijanov grad. Ona dominira gradom na bregu iznad Vardara blizu Kamenog mosta, a od nje su se spuštali bedemi koji su štitili deo naselja u pobrđu. Veći deo urbane zone srednjovekovnog grada nalazio se van branjenog okvira, na prostorima uz levu obalu Vardara.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja na Kosovu 1389 (SANU II, 30; Vuk II, 53), zidanja manastira Deviča (Vuk VI, 29), propasti grada Promina (MH III, 5), bitke na Visočici 1796. (Vuk IV, 10), početka Drugog srpskog ustanka 1815. kao mesto Ćaja-paše (Vuk IV, 45), bune bosanskih Turaka protiv nizama 1831. opet kao jedno od mesta iz kojih se regrutuje turska vojska (SM 62) itd.

Literatura

book1922Костић, Коста: Наши нови градови на југу, http://sr.wikisource.org/sr-el/Наши_нови_градови_на_југу  cobiss
book1925Kostić, M.: Grad Skoplje i njegov istorijski značaj tokom vekova, Glasnik Profesorskog društva V/4, Beograd, 186-192.
book1950Дероко, Александар: Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд.  [198*]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [1:16; 3:115, 116**]
book1997Милошевић, Гордана: Становање у средњовековној Србији, Београд.  [107, 108]  cobiss
book2003Talbert, Richard J. A. ed.: Atlas of Classical History, Routledge, London and New York.  [142]