SLUNJ

sl1

Slunj

sl1

Stari grad Slunj

Atribucija

Geografski položaj

46º 06’ N, 15º 33’ E   
Mesto u Hrvatskoj.

Istorijat

Stari grad kod istoimenog mesta u Karlovačkoj županiji, na uzvišici iznad Korane, u južnom delu Korduna i 53km južno od Karlovca.
Ugarsko-hrvatski kralj Bela III poklonio ga je 1193. krčkim knezovima Frankopanima. Posle toga je išao iz ruke u ruku, ali je 1449. ponovo bio u vlasti Frankopana, a 1561 – zbog neposredne opasnosti od Turaka – postaje kraljevski grad. Turci su ga prvi put napali 1561. a na kraće vreme osvojili 1578. Tada se ispod njega razvilo naselje. U rejonu Slunja vođena je 1584. bitka bana Erdedija i kapetana Turna protiv Turaka. To je bila jedna od prvih značajnijih pobeda Hrvata nad Turcima. Pošto su Turci osvojili Bihać 1592, Slunj je postao poprište čestih bitaka usled čega je – naročito tokom XVIII v. – dobio važnu vojničku i upravnu ulogu u Vojnoj krajini. Od 1809. bio je pod francuskom, a zatim pod austrijskom upravom. Izgoreo je u požaru 1822.
Grad je imao zidine sa četiri kule. Do ulazne kule bio je čardak preko kojeg se lestvicama ulazilo u grad.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja na Drežniku 1788. (Vuk VIII, 37) i osvojenja grada Cetina 1790. Pesme ova dva događaja smatraju nužno povezanim u okviru šire strategije:

A Cetin je Slunju na vratije,
B’jeli Slunju ključi od Karlovca (Vuk VIII, 38:15–16).

Literatura

book1920Szabo, Gj.: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  [s.v. Grad]  cobiss
book1997Hrvatski leksikon, I-II, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997.  [tom II]