SIROVAC

Atribucija

Geografski položaj

42° 55’ N, 19° 13’ E   
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Pripada plemenu Drobnjaka, a nalazi se kod Oble glave i Rađenova brda. Sirovac je drobnjačko najistočnije selo, u uskočkom kraju.

Epski kontekst

U kontekstu pogibije Smail-age Čengića 1840, pesme Vuk IV, 58 i SANU IV, 33 pominju u Sirovcu izvesnog Petra Kršikapu, a Vuk IX, 18 Savu kapetana u kontekstu pohare Kolašina 1858.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1902Томић, Светозар: Дробњак. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник I/4, 357-492.  [450]