SEVASTOPOLJ, Sevastopol, Sevestopolja

sl1

Sevastopolj

sl1

Seavstopolj, spomenik generalu Suvorovu

Istorijski nazivi

Herson, Korsun, Ahtijar

Etimologija

Današnje ime gradu dao je 1783. Potemkin (Patjomkin) po antičkom gradu Sebastópolis u ili Dioskurijadi u Kolhidi. Gr. sébastos ‘uzvišen, dostojan poštovanja’ prevod je titule rimskih careva augustus. (A.L.)

Atribucija

Sevastopol

Sevestopolja

Geografski položaj

44° 36’ N, 33° 31’ E   
Grad na Krimu, Ukrajina.

Istorijat

Sevastopolj leži vrlo blizu mesta na kome je 421. pre n.e. nastala antička grčka kolonija Hersonesos (Herson) kao demokratski grad – država. Herson je bio najvažnija grčka kolonija na Krimu sve do skitske najezde (179–63. pre n.e.) koja ga je naterala da potraži zaštitu Mitridata VI. U I v. krimski gradovi su postali deo Rimske imperije, a u IV je Herson pod imenom Korsun ušao u Vizantijsko carstvo. Tokom srednjeg veka grad je bio veliki trgovački i politički centar i igrao je važnu ulogu u privrednom i kulturnom životu Krima, Crnog mora i Rusije.
Kao đenovska trgovačka kolonija, grad je opstao sve do 1399. kada su ga razorili Tatari. Kao grad i luka ponovo je osnovan u vreme Katarine II na mestu tatarskog sela Ahtijara, pošto su Rusi 1783. anektirali Krim. Sam grad je osnovan 1787. kao jako pomorsko utvrđenje, a baza ruske crnomorske flote postao je 1804. i otada je neraskidivo vezan za njenu istoriju.
Za vreme Krimskog rata Sevastopolj je bio pod opsadom Britanaca, Francuza, Turaka i Pijemontežana 349 dana (1854–1855) i na kraju je morao da bude napušten. Tom prilikom Rusi su sami potopili sopstvenu flotu da bi blokirali ulaz u zaliv. Posle Krimske mirovne konferencije 1856. Sevastopolj je izgubio značaj kao pomorsko utvrđenje, a njegova fortifikacija je uništena. Kasnije (1871) je obnovljena, a grad je 1890. opet postao glavna ruska pomorska baza.

Epski kontekst

U SANU IV, 38 peva se istovremeno i o Pariskom miru 1856. i o boju na Grahovcu 1858, a u Vuk IX, 14 samo o boju na Grahovcu.

Literatura

book1985Wetzel, David: The Crimean War: A Diplomatic History, East European Monographs no 193, New York.
book1987Palmer, Alan: The Banner of Battle: The Story of the Crimean War, New York, St. Martin’s Press.
book2000Royle, Trevor: Crimea: The Great Crimean War 1854-1856, New York, St. Martin's Press.