SAMOKRES

Atribucija

Geografski položaj

Nemoguća ubikacija.

Epski kontekst

Verovatno izmišljeno ime, možda po ugledu na Samokov u Bugarskoj. Ime je svakako nađeno tako da odgovara kontekstu :

Uze moje dvije puške male,
Kovane su Samokresu gradu,
Otkivane Skadru na Bojanu (SANU III, 17:108–110).

Moguće, takođe, da je nazvano po drugom značenju – trud iz drveta, fungus aridus (Rječnik).

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss