SALKOVINA, Sarkovina

Atribucija

Salkovina

Sarkovina

Geografski položaj

Selo, ostrvo i istoimeno polje pod skadarskim Žabljakom (Crna Gora).

Istorijat

Staro selo na Skadarskom jezeru, potopljeno posle prodora Drinjače u Bojanu 1848. usled čega se nivo jezera postepeno podigao za 3 metra.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja na Dodošima 1850. (vide), kao muslimansko selo koje je crnogorski vladika osvojio i raselio u Dodoše. Oblik Sarkovina, koji se javlja u pesmi „Boj na Dodošima” (SANU IV, 37), mogao bi biti i lapsus calami budući da ni u istoj pesmi ni u korpusu kao celini nema više nijedne takve potvrde.

Literatura

book1860Lejean, Guillaume: Viaggio in Albania e Montenegro (1858), Le Tour du Monde, Paris.  [5]