SELAC

Atribucija

Geografski položaj

43° 8’ N, 19° 21’ E   
Mesto kod Pljevalja u Crnoj Gori.

Epski kontekst

Pominje se u XV v. kao letnji stan za “džemat Vukašina, sina Radivojeva” u nahiji Komarnica.
Pesme ga pominju u kontekstu borbi sa Omer-pašom Latasom 1852–1853:
Od Godinja Turke polomiše,
Do Selaca sela malenoga
Sto i tridest glavah posjekoše (Vuk IX, 1:648–650).

Još i: 1) zaselak Selo kod Bijelog Polja u Crnoj Gori 2) zaselak Selaci kod Novog Pazara u Srbiji.

Literatura

book1926Ердељановић, Јован: Стара Црна Гора. Етничка прошлост и формирање црногорских племена, Српски етнографски зборник, XXXIX/24. СКА, Београд  cobiss