IZVORCI

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

U Srbiji, blizu Žagubice, postoji selo Izvarica koje se u starim izvorima pominje kao Izvorac (priložio 1405. despot Stefan Lazarević Tismenu i Vodici u Rumuniji).
Prema pesmi, koja peva o jednom od čestih sukoba između Crnogoraca i Turaka oko ovaca, Izvorci su - međutim - u Crnoj Gori (gde ih na današnjim mapama nema):

Pa da ode na Rudine ravne,
Na granicu lomne Gore Crne,
Do Izvorca i Kobilja Dóca (Vuk VIII, 24:101–103).

Literatura

book1940Пурковић, Миодраг Ал.: Попис села у средњевековној Србији, Скопље.  cobiss