IVANČA

Atribucija

Geografski položaj

43° 8’ N, 20° 27’ E   
Selo kod Beograda (Srbija). Podeljeno je na Veliku i Malu Ivanču. Velika pripada opštini Mladenovac, a Mala opštini Sopot.

Istorijat

Velika Ivanča je krajem XIX v. bila selo u okrugu Beogradskom, srezu Kosmajskom, sa 108 kuća i 828 stanovnika.
Mala Ivanča je selo između reke Ralje i potoka Raljića. Selo je najpre bilo u Pustoj Ivanči, pa je kasnije premešteno na današnji položaj. Nekad je u njemu bila stara crkva.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu Vučićeve bune 1842. (vide ).

Takođe i: Ivanča, selo kod Novog Pazara (Srbija).

Literatura

book1903Николић, Ристо Т.: Околина Београда. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник 5, Насеља српских земаља II.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [179]  cobiss
book1994Гавриловић, Јован: Речник географијско-статистични Србије, Београд.  [65]  cobiss