INOK

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

U pesmi – koja govori o padu Kladuše – Inok i Ingalo (Igalo) su hrišćanski gradovi koje opljačkaju Turci Kladušani. Pad grada Kladuše dolazi kao odmazda za ovu pljačku.
Ističe se izuzetno dobar opis Krajine kao pograničnog pojasa između hrišćana i muslimana, sa aktiviranim naslagama dodatnog, epskog značenja:

Otidoše uz Goliju pustu,
a kad oše u vrha Kunara
te odanle poše na Jarišta,
na pomeđu vraga i đavola,
među Likom i među Kotarem,
među Senjom i među Kladušom,
na đavolje staro poigrište,
i džinovsko davno hrvalište (SM 100:6–13).


Kod Erdeljanovića, 1) brdo u Ćeklićima i 2) mrtva voda u selu Vojkovićima (sve u Crnoj Gori).

Literatura

book1926Ердељановић, Јован: Стара Црна Гора. Етничка прошлост и формирање црногорских племена, Српски етнографски зборник, XXXIX/24. СКА, Београд  cobiss