INOGOR

Atribucija

Geografski položaj

42° 24' N, 18° 54' E   
Mesto u Crnoj Gori.

Istorijat

Nekada tursko naselje više Bajica (vide).

Epski kontekst

Kod Vuka u Rječniku: „raselje (gdje su Turci stajali) više Baica:

Na Inogor malo polje doše”.

Ovako se javlja i u pesmama SANU IV, 13 i SM 9.
Selo Jabuka u Bajicama, koje se takođe pominje u Vuk VIII, 73, poznato je po tome što su njegovi stanovnici sa islama ponovo prešli u hrišćanstvo u vreme legendarne istrage poturica.
Osim u kontekstu istrage poturica 1707. (SANU IV, 13 – gde je pogrešno navedena 1702. godina), pominje se još i u kontekstu pohoda Omer-paše Latasa na Crnu Goru 1852–1853. (Vuk VIII, 73).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss