IZAČIĆ, Izorčić, Išarčić

Istorijski nazivi

Berešić, Dol, Izačićgrad

Etimologija

Prezime na - (tip Kovačić) od ličnog imena Izak = Isak. (A.L.)

Atribucija

Izačić

Izorčić Išarčić

Geografski položaj

44° 52’ N, 15° 46’ E   
Mesto u BiH.

Istorijat

Ostaci Izačića vide se na jednom uzvišenju uz put Bihać – Petrovo Ličko Selo. Grad je bio mali i nalazio se na levoj obali Une. Pripadao je plemićima Izačićima koji se prvi put pominju 1501. i po kojima je grad i dobio ime (1527. Pavao Izačić je prisustvovao krunisanju Ferdinanda Habzburškog za hrvatskog kralja). Pre toga grad se zvao Berešić, zatim Dol, a tek od XV v. Izačićgrad. Stjepan Izačić je 1540. ustupio grad kraljevoj upravi jer više nije mogao da ga brani. Turci su ga zauzeli 1592, a pre toga dvaput su ga uzalud opsedali. Posle 1626. bio je popravljen i u njemu je smeštena posada, a 1685. zapalio ga je austrijski general Herberštajn.
Početkom XIX v. grad i okolina su mnogo stradali. Francuski maršal Marmon zapalio ga je i opljačkao 1810, a austrijski general Valdštajn 1836. Verovatno je posle Valdštajnovog pohoda napušten jer se u popisu iz 1838. uopšte ne spominje.
Uz Kladušane i Tržačane, stanovnici Izačića bili su u hrišćanskoj okolini na glasu kao veliki zulumćari.

Epski kontekst

U pesmama se kao njegovi držaoci iz turskih vremena pominju izvesni Ibro Rezović (Vuk VIII, 40), beg Ibrajim (Vuk VIII, 37) koji kreće vojsku na Drežnik, i najzad – potpuno neodređeno – neki Dizdarčić, u smislu “dizdarev sin” (Vuk VI, 49).

Literatura

book1943Lopašić, Radoslav: Bihać i bihaćka krajina, 2. izd. Zagreb.
book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss
book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss