IRUD

Atribucija

  • grad: Tamo doli na Irudu gradu / U njemu je jedan manastire / I u njemu pet stotin' fratara (MH VIII, 6:2-4)

Geografski položaj

Ubikacija nemoguća.

Epski kontekst

Prema pesmi, grad u kome je podignut katolički manastir. Nema nijednog bližeg podatka o lokaciji grada i manastira, a siže je varijanta tipa Vuk III, 11–14 („Car Sulejman i Savo patrijar”, „Turski car i Niko patrijar”, „Savo i Turski car” i „Sveti Savo i Hasan-paša”), samo sa katoličkim sveštenicima i njihovim gvardijanom kao junacima.