ISMAIL, Ismajl, Smail

Istorijski nazivi

Izmayil

Etimologija

Biblijsko ime praoca plemena Ismailćana, docnije poistovećenih sa muslimanima i Turcima. (A.L.)

Atribucija

Ismajl

Smail

Geografski položaj

45° 21’ N, 28° 49’ E   
Grad u Ukrajini. Luka na levoj obali rukavca Kilije, delte Dunava, u Odeskoj oblasti. Povezan je sa Odesom i Rumunijom, udaljen 80 km od Crnog mora.

Istorijat

Od XVI v. je poznat kao turska tvrđava i glavno mesto istoimenog sandžaka. Rusi su ga zauzeli 1770, ali je odredbama Kučuk-kajnardžijskog mira vraćen Turcima koji su u njemu podigli jaku tvrđavu. U rusko turskom ratu 1787–1791. Rusi ga osvajaju krajem oktobra 1790. što dosta doprinosi tome da mir sklopljen u Jašiju 1791. bude povoljan za Ruse, iako je Ismail vraćen Turcima. Posle toga je još tri puta menjao strane (1809, 1812. i 1856), dok 1878. nije sasvim pripao Rusima i ostao njihov sve do 1918. kad su ga preuzeli Rumuni. Sovjetski Savez ga je prvi put uzeo 1940. a drugi put 1947. da bi ga držao sve do raspada, kada je pripao Ukrajini.

Epski kontekst

U pesmi se javlja uz Ibrail (vide ), kao jedan od karavlaških gradova koje epski »Rakucija kralj« namerava da otme od turskog sultana. Takođe vide , , .

Literatura

book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss