MEDINA

sl1

Medina, Prorokova džamija

sl1

Hidžra: Muhamed stiže 622. u Jatrib da miri zavađena plemena

Istorijski nazivi

Yathrib, Madinat un-Nabbi

Etimologija

Arap. madīna ‘grad’, pun naziv madīna an nabī ‘Prorokov grad’ (Kiss 415b). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

24° 28’ N, 39° 36’ E   
Grad na zapadu Saudijske Arabije, u provinciji Hidžaz.

Istorijat

Nalazi se oko 180 km od Crvenog mora, u dobro navodnjenoj oazi koja obiluje voćem, povrćem i žitom. Pre hidžre (Muhamedovo bekstvo iz Meke u Medinu 622), grad se zvao Jatrib (Yathrib). Njegovu tadašnju populaciju činilo je nekoliko jevrejskih plemena (koja su verovatno i izgradila naselje u oazi) poreklom sa severa i dva arapska plemena koja su se doselila sa juga. Među plemenima očigledno nije vladao mir jer je Muhamed 622. pozvan da uđe u Jatrib kao sudija i mirovnik. On je u tom svojstvu proglasio „Medinski ustav” na osnovu kojeg je kasnije ustanovljena uma. Taj dokument formuliše osnovne ideje islamske države koja će nastati u ranom periodu islama.
Kako uporno nisu pristajali da pređu u islam, Jevreji su ubrzo proterani iz Medine, a 627. grad bezuspešno opsedaju trupe iz Meke. Muhamed je vrlo brzo stekao kontrolu nad Medinom i uspešno je odbranio od napada iz Meke, koristeći je kao bazu za preobraćanje i osvajanje Arabije. Dugogodišnji sukob između Meke i Medine završava se 630. kada Medinjani, uz pomoć drugih Arapa, osvajaju Meku. Odmah potom Muhamed se vraća u Medinu gde provodi preostale godine života.
Medina je bila sedište prva tri kalifa posle Muhamedove smrti i brzo je napredovala sve do 661, kada je kalifat prenet u Kufu (današnji Irak) i potom, pod dinastijom Omajada (Umayyad), u Damask. Tada je Medina izgubila politički značaj i svela se na provincijski grad čijeg je gradonačelnika postavljao kalif iz daleke prestonice. Turci su je osvojili 1517. i držali je do Prvog svetskog rata sa kratkim prekidom između 1804. i 1812. Tokom Prvog svetskog rata snage Huseina ibn Alija, koje su se pobunile protiv turske vlasti, osvojile su Medinu i držale je do 1924. kada su je, posle opsade od 15 meseci, preuzele pristalice Ibn Sauda, Huseinovog suparnika.
Grad je opasan dvostrukim zidinama ojačanim bastionima i ima devet kapija. Glavna građevina je Prorokova džamija u kojoj su grobovi Muhameda, njegove ćerke Fatime i kalifa Omara i Abu Bakra. Njegov kultni i istorijski značaj ostao je neokrnjen, budući da je u Medini stvoren šerijat i da je ona bila i ostala jedan od dva hodočasnička centra. Tradicionalno se smatra drugim po redu među najsvetijim gradovima islama, posle Meke a pre Jerusalima.
Kod Vuka u Rječniku javlja se s.v. Medija, sa znakom pitanja: „(Medina ?):
Kad ustane kuka i motika,
Biće Turkom po Mediji muka”.

Epski kontekst

U hrišćanskim pesmama se pominje sa punim poznavanjem značaja koji ima za muslimane, recimo u SM 55 (o rusko-turskom ratu iz 1828):

Pask’jeviću, hajde put Azije,
uzmi vojske šezdeset hiljadah,
pravo hajde k Meki i Medini
da pretreseš kosti Muhamedu,
da mi uzmeš na silu Aziju (570–574).

Muslimanske pesme pominju Meku i Medinu uvek u kontekstu pretnje hrišćanskih vladara turskom caru pred izbijanje nekog većeg sukoba. Pretnja, koja se tokom razvoja sižea pokaže kao jalova, formulisana je tako da razgraničava domene hrišćanskih i muslimanskih svetinja onako kako ih vide hrišćani:
Neka care prtlja iz Stambola,
Neka zemlji ide Arabiji,
Nek on ide Meći i Medini
Oklena su postanuli Turci,
I koje je Turska djedovina,
A Stambol je moja djedovina,
Djedovina Konstantinovina.
Konstantin je Stambol načinio (KH I, 2:146–153; slično i KH I 5, 8, 9, 16, 20, 32).


Ovde se ne uklapaju samo pesme MH III, 2 i 5 i Vuk III, 16 u kojima se Meka i Medina pominju prosto kao mesta muslimanskog hodočašća (vide ).

Literatura

book1954Encyclopedie de l'islam, Nouvelle edition, Paris — Leiden, Tome I-VI, 1954-1991
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.v. Медија]  cobiss
book1990Enciklopedija živih religija, Nolit — Beograd, 1990.  cobiss