MILEŠEVO

sl1

Manastir Mileševa, današnji izgled

sl1

Beli anđeo (1234), čuvena freska iz Mileševa

Etimologija

Prisvojni pridev od ličnog imena Mileš, up. polj. Mileszewo, češ. Milešice. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

45° 44' N,19° 49' E   
Mesto u Srbiji.

Istorijat

U pesmi – mesto u kojem je „crkva Mileševka”.
Manastir sa crkvom Vaznesenja gospodnjeg, nalazi se na reci Mileševki, oko 10 km j/i od Prijepolja.
Zadužbina kralja Stefana Vladislava (1234–1243), podignuta 1218–1219. i živopisana do 1228. U Mileševu je njen ktitor 1237. preneo iz Trnova telo sv. Save, a u manastiru je sahranjen i on sam. U srednjem veku je bila na drugom mestu po rangu, odmah posle Studenice. U Mileševi se bosanski ban Tvrtko krunisao za kralja Srbije i Bosne (1377). U njoj je takođe Stefan Vukčić Kosača uzeo titulu hercega od sv. Save (1446). U XV v. ovde je bila stolica dabarskih arhijereja.
Mileševa je u XVI v. imala dve štamparije nabavljene u Veneciji.
Više puta je stradala, a pred kraj XVI v. i opustela. Turci su 1594. uzeli iz nje telo sv. Save i preneli ga u Beograd, gde je spaljeno na Vračaru.
Kod Vuka u Rječniku: „namastir u Hercegovini (čini mi se da je sad pust), cf. Milješevka, Mileševa: Kolika je Miloševa, da je puna poskurica!”

Epski kontekst

Pesma SANU II, 27 pominje Mileševu u kontekstu sličnom Vukovoj pesmi II, 37 »Miloš u Latinima«, ali bitno deformisanu: Mileševa se poredi sa Sofijom i Ravanicom (kod Vuka – solunska crkva Sv. Dimitrija sa srpskim manastirima); do nje su dvori »dužda Mlečanina« (kod Vuka – banovi dvori) koje buzdovan pogodi kad »preturi« preko crkve; kad se nađe u tamnici, Miloš Obilić ne piše srpskom knezu Lazaru (kao kod Vuka i kako bi zaista morao) već »caru latinskome« itd. Deo oko prebacivanja buzdovana preko crkve i razbijanja čardaka je u obe pesme isti, sa upotrebom istih formula.

Literatura

book1957Vego, Marko: Naselja bosanske srednjevjekovne države, Svjetlost, Sarajevo  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.v. Милошева]  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss