MRAMOR

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Sudeći po kontekstu, u pitanju će najpre biti kameni spomenik („beli Mramor”) koji je na Kosovu podignut posle Druge kosovske bitke vođene 1448:

Taman oni u riječi bili,
Al’ se mala magla zapođede
Uz Kosovo od belog Mramora,
A iz magle junak izletio
Na doratu ko na gorskoj vili,
Pobratime, Skadranin Alija (SANU II, 86:20-25).

Pesma ga pominje u okviru motiva probe junaštva koju prođe najmlađi junak Oblak Mirosav, a loše se pokažu Kraljević Marko i Sibinjanin Janko (upor. slično i u Vuk VI, 33).

Takođe i: 2 sela u Bosni - okruzi Sarajevski i Tuzlanski - i 1 zaselak u Hercegovini; 2 mesta u Srbiji (kod NIša i kod Prištine).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [268]  cobiss
book1975Вукановић, Т. П.: Насеља у Србији у доба првог српског устанка 1804-1813. год., Врањски гласник XI, Врање, 1-171.  [156]
book1994Гавриловић, Јован: Речник географијско-статистични Србије, Београд.  [108]  cobiss