MOROVIĆ

sl1

Morović, ušće Bosuta i Studve

sl1

Morović, tvrđava (XII v.)

Istorijski nazivi

Villa/opidum Marot, Maroth, Omaroth

Atribucija

  • grad: U Posavlje gradu Moroviću (ER 90:31)
  • bijeli grad: Od bijela grada Morovića (ER 90:40)

Geografski položaj

45° 4' N, 19° 13' E   
Mesto u Srbiji.

Istorijat

Stari grad kod istoimenog mesta u Sremu, na ušću Studve u Bosut, utvrđen 1154.
Prvi put se spominje 1332. Podigao ga je mačvanski ban Jovan Morović i u srednjem veku bio je posed njegove familije (Maroti). Kad su oni izumrli, kralj Matija ga je poklonio 1484. svom sinu Jovanu Korvinu. Jedno vreme bio je svojina despota Đurđa. Turci su ga zauzeli 1538. i držali do 1688. Od njega danas postoje samo neznatni ostaci.

Epski kontekst

Pesma peva o padu Morovića u turske ruke.

Literatura

bookРадонић, Јован: Путовања Евлије Челебије по српским и хрватским земљама, Годишњица Николе Чупића, 1910, XXIX, 33-101; 1911, XXX, 259-291; 1912, XXXI, 233-297.  [268, nap. 35]
book1950Дероко, Александар: Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд.  [159]  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [267]  cobiss