MOKRO

sl1

Mokro u Bosni

sl1

Mokro u Crnoj Gori

Atribucija

Epski kontekst

1. U MH VIII, 28 misli se na bosansko Mokro pod Romanijom u Sarajevskom okrugu. U pesmi je ono čuveno po hanu. Kod Konstantina Porfirogenita pominje se mesto Mokriskik (kastron), u zapadnom delu Mostarskog blata, kasnije džemat u oblasti Blato. Za ovo mesto bi se moglo reći da mu je sama priroda dala ime jer je glavni deo sela, oko koga su kuće i po kome se radi (kosi), barovit – dakle uvek mokar.
2. U Vuk IV, 58 misli se na selo Mokro u Crnoj Gori (Drobnjaci), 4 km j/z od Šavnika. Selo su zasnovali Kalabići iz Trepača u Banjanima. Pominje se u kontekstu pogibije Smail-age Čengića 1840.


Još i: 2 sela u Hercegovini; nekad (u XV v.) selo u Hrvatskoj; mala srednjovekovna varoš na levoj obali Nišave, na mestu današnje Bele Palanke u Srbiji.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1899Ердељановић, Ј. & Николић, Р. Т.: Трговачки центри и путеви по српској земљи у средњем веку и у турско доба, Београд.  cobiss
book1902Томић, Светозар: Дробњак. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник I/4, 357-492.  [433, 449]
book1909Дедијер, Јевто: Херцеговина, Српски етнографски зборник VI, 5.  [386-389]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [266]  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss