MIŠULIĆ

Atribucija

Epski kontekst

Priobalno mesto između Dobrote i Kotora (Crna Gora). U Kotorskom zalivu bogata su bila sva mesta u kojima su živeli pomorski kapetani, a najpre Dobrota, čuvena po svojim otmenim palacima. U toj svetlosti treba razumeti i stihove:

Blizu mora i blizu Kotora
Kod Vukića nakraj Mišulića
B’jelu kulu Ilić-kapetana,
U kuli je nebrojeno blago,
Da takoga u Dobrotu nema (Vuk VIII, 70:161–165).