MILJKOVIĆI

Istorijski nazivi

Atribucija

  • selo: Uhoditi selo Miljkovića (ER 138:23)
  • bogato selo: Na bogato selo Miljkovića (ER 138:20)

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Prema pesmi, bogato i svakako utvrđeno hrišćansko selo koje ima bana i 600 katana. U doba Vojne krajine bio je, izgleda, dosta čest slučaj da i sela dobijaju utvrđene gradove ili da i sama budu utvrđena (upor. Marinu, takođe u ovoj pesmi). U ovom sižeu, koji je svakako muslimanski (sestra Miljkovića od svoje volje pođe za Turčina Nukicu), Turci iz Knina biraju mesto za pljačku između jednako bogatih mesta Marine, Kotara i Miljkovića.

U današnjoj Hrvatskoj postoje dva mesta sa tim imenom: 43° 53’ N, 16° 34’ E i 45° 10’ N, 16° 26’ E. Miljkovići postoje i u BiH: u Federaciji (43° 19’ N, 17° 46’ E), i u Republici Srpskoj (45° 1’ N, 17° 13’ E).