MLJETIČAK, Mletičak

Etimologija

Nejasno, možda disimilovano od *Mlječičak, po biljci ml(j)ečici. (A.L.)

Atribucija

Mljetičak

Mletičak

Geografski položaj

42° 58’ N, 19° 8’ E   
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Smešteno je na obali reke Pridvorice, na putu Šavnik–Boan. Mesto pogibije Smail-age Čengića.
Sa namerom da osvete crnogorski poraz kod Čelinskog potoka u Grahovu 1836, Drobnjaci i Moračani su septembra 1840. na Mljetičku dočekali Smail-agu Čengića, njegov odred porazili, a agu ubili. U znak sećanja na ovaj događaj na Mljetičku je 1888. podignuta crkva sv. Jovana Krstitelja.
Kod Vuka u Rječniku: „polje u Drobnjacima u Hercegovini”.

Epski kontekst

Pesme ga pominju kao mesto Pera Zajovića (Vuk VIII, 11), odnosno kao mesto Smail-agine pogibije (Vuk IV, 57, 58; SANU IV, 33, 34, 35). U pesmama SANU IV 33-35 Mletičak se nijednom ne pominje kao naseljeno mesto, već kao planina ili polje, jednom čak i u obliku „Mljetačko polje” (SANU IV, 36:84).

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.v. Млетичак]  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss