NOVO SELO

Atribucija

Epski kontekst

1. Prema kontekstu pesme Vuk IV, 34, u pitanju je mesto Novo Selo u Srbiji, kod ušća Janje u Drinu, u blizini Loznice. Kod Novog Sela je sačuvan stari srednjovekovni grad Vidin. U blizini je i stari Trojanov grad na planini Cer. U okolini su i druga, za Prvi srpski ustanak značajna mesta: Janja, Lešnica, Prnjavor, Badovinci.
Kod Novog Sela se 1806. vodila za Srbe vrlo uspešna i čuvena bitka i pesma peva upravo o njoj, mada epska lista učesnika ne odgovara sasvim istoriji. Isto tako, i manastir Petkovica, koji se u pesmi pominje kao aktivan jer Turci uhvate i odvedu u Bosnu njegovog igumana, zapusteo je već 1804. i ponovo oživeo tek 1836.
2. U pesmi Vuk IX, 32 radi se o jednom od martinićkih sela (vide MARTINIĆI), u dnu Kosovog Luga (Crna Gora). Pominje se u kontekstu bitke na Dugi 1862.