NACI, Nak

Atribucija

Naci

Nak

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

Mesto pod ovim imenom nije potvrđeno nigde osim u ovoj epskoj pesmi. Sudeći po kontekstu, moralo bi biti negde u Bosni, ili u Krajini (stalni epitet krvavi), jer se pominje uz Kovače, Kladušu, Liku, Kotare itd. Pretpostavlja se čak da je ime mesta izvedeno naknadno, iz prezimena epskog junaka Ibrahima Nakića, kako bi se dobilo mesto njegovog porekla.
Pesma peva o dvoboju hrišćanskog i muslimanskog junaka na karakterističnom megdanu:

Pod Kunarom u polju Kotaru,
A na međi Turskoj i kaurskoj,
Đe je zemlja krvi poželjela,
Gavranovi od junaka mesa (Vuk III, 20:21-24).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1954Банашевић, Никола: Објашњења и коментари у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига трећа у којој су пјесме јуначке средњијех времена, ''Просвета'', Београд, 575-696.  [606]
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.vv. Нак, Наци]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [272]  cobiss