NERETVA

sl1

Corronelli 1694: tok reke Neretve sa gradovima

Istorijski nazivi

Biograd, Welligrad, Neretva grad, Narenta città, Narona, Narbona

Etimologija

Stsrp. Neretva, prvobitno ime reke, podudarno sa polj. hidronimom Neretwa, ali ovde verovatno u nekoj vezi sa predslovenskim imenom reke Naro(n) i grada Narona (odatle ime pritoci Neretve i mestu na njoj Norin). It. oblik Narenta oslanja se na varijantu antičkog imena, sudeći po dalmatoromanskom etniku Narentani. Up. Skok I 524 s.v. Norin, Schramm 1981, 301–304. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

Reka u BiH.

Istorijat

Kad se javi kao naseljeno mesto, obično se misli na trg Drijeva (forum Narente), koji je bio na ušću Neretve, kasnije poznat pod imenom Gabela. Pesme – međutim – prave razliku između ova dva imena (Gabela i Neretva), što znači da su verovatno postojala dva trga na Neretvi, moguće i vrlo blizu jedan drugom.
Mesto iz ove pesme moglo se nalaziti u blizini današnjeg Konjica u Hercegovini. U Vardi, predgrađu Konjica, još uvek postoje ostaci starog utvrđenog grada koji se u srednjem veku zvao Biograd (tj. Podbiograd, Biogrado, Welligrad, Belgrad i, u turskoj varijanti, Belgraddžik) ili Neretva. U XV v. ova Neretva pominje se kao „Neretva, deo Bosne” (Neretba partium Bosne*), za razliku od trgovišta Neretve kod Gabele i od župe Neretve sa obe strane istoimene reke. Još i u XIX v. deo Konjica na desnoj obali reke nazivao se Neretva.
Pomenuto trgovište kod Gabele – Neretva, Neretva grad, Narenta città, Narona, Narbona, verovatno je isto što i Norin, grad sa kulom, koja je po Evliji Čelebiji bila južno od Gabele, na ušću Neretve u more. Iz teksta se vidi da je to bila kula sa 7 spratova na strmoj litici. S druge strane reke živeli su stanovnici turskog grada Ljubuškog koji su bili u odmetništvu kad je Evlija Čelebija bio u Norinu (XVII v.). Isti autor malo dalje pominje i grad Kor Kulu čija je lokacija danas nepoznata. U tekstu stoji: „Ova se kula nalazi u uskom tijesnom klancu Neretve. To je tako visoka, prostrana kula da seže do neba. U njoj se nalaze šahi-topovi koji gledaju u rijeku; ona je vrlo čvrsta. […] Ima gradskog zapovjednika i osamdeset vojnika posade”**. Udaljena je 3 sata hoda na sever od Norina.

Epski kontekst

Pominje se kao grad iz koga trebinjski ban Stanimir prosi devojku i bude odbijen.
Vide

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1933Милојевић, Боривоје Ж.: Динарско приморје и острва у нашој краљевини, СКА, Посебна издања XCVI, Природњачки и математички списи 25.  [104]  cobiss
book1958Anđelić, Pavao: Srednjovjekovni gradovi u Neretvi, Glasnik zemaljskog muzeja u Sarajevu, n.s. XIII, 179-231.  [182*]
book1959Шкриванић, Гавро А.: Именик географских назива средњовековне Зете, Титоград.  [83]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [2:151]
book1979Evlija Čelebi: Putopis. Odlomci о jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979.  [467, nap. 35; 468**]  cobiss