NAPULJ, Napoljska

sl1

Napulj pod Vezuvom

sl1

Napulj, gradska tvrđaba dell' Ovo

Istorijski nazivi

Neapolis, Napoli

Etimologija

Gr. néa pólis ‘novi grad’. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

40° 49’ N, 14° 15’ E   
Mesto u Italiji.

Istorijat

Glavni grad oblasti Kampanija (Campagnia), 185 km j/z od Rima. Prostire se između Vezuva i Flegreanskih polja, duž napuljske luke koja obuhvata i čitav niz ostrva (kao što je Kapri) i poluostrva u Tirenskom moru.
U V v. pre n.e. osnovali su ga Grci iz Kume (Cumae) posle čuvene pomorske bitke.
U srednjem veku i za vreme turske vlasti nad Balkanom bio je jedan od glavnih trgova roblja.

Epski kontekst

U pesmi ga pominje vrljički serdar Mustaf-aga pred bunićkim banom, lažno se predstavljajući kao pop Milutin „od Napoljske grada”.

Literatura

book1950Радонић, Јован: Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд.  [201]  cobiss