NISTIĆI

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Pominju se u kontekstu pogibije Smail-age Čengića 1840. kao tursko mesto u današnjoj Crnoj Gori:

Drugu pošlji gradu Kolašinu,
A na ruke begu Mušoviću
Neka kupi stotinu Turaka,
Cimirota kako vatre žive,
Nek’ pritisne sva sela Nistiće
Od Zlatice do ravne Gorice (SANU IV, 34:47–52).

Moguće je, takođe, da su Nistići pleme ili porodica naseljena u više sela, kao što je u Crnoj Gori često slučaj. Obrnuto, Cimiroti – koji se u pesmi očigledno pominju kao pripadnici nekog plemena u okolini Kolašina – danas postoje i kao mesto pod planinom Kozarom (BiH), i kao prezime u tom kraju.