VALJEVO

sl1

Valjevo, panorama

sl1

Valjevo, stari deo grada

Istorijski nazivi

Gradac

Etimologija

1398: u Valjevo, toponim rasprostranjen širom slovenskog sveta. Jedno selo Valjevo nekada se nalazilo u donjoj Podravini, drugo kod Vranja; dva Valeva postoje u Belorusiji, jedno u sz. Rusiji kod Novgoroda, jedan Walew, koji se 1385. beleži takođe u srednjem rodu, Valeuo, u Poljskoj kod Lođa. Verovatno prisvojni pridev od ličnog imena *Val’ь od inače slabo potvrđene antroponimske osnove; kao praslovenski može se još utvrditi hipokoristik *Valъkъ > polj. Wałek, češ. Válek, toponimi polj. Wałecz, češ. Valeč, stsrp. Vaalčь 1316, dan. Valač kod Kosovske Mitrovice. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

44° 16’ N, 19° 53’ E   
Grad u Srbiji. Nalazi se u zapadnom delu zemlje, u gornjoj dolini Kolubare, na spoju reka Obnice, Jablanice i Gradca, u kotlini koju omeđuju obronci planina Medvednik, Maljen, Jablanik i Povlen.

Istorijat

Pod nazivom Gradac pominje se 1019, a pod imenom Valjevo prvi put ga beleže Dubrovčani u pismu kneginji Milici 1398.
Turci su osvojili Valjevo 1458. i kao nahiju pripojili ga Smederevskom sandžaku. Austrijanci su ga zauzeli 1683. u austrijsko-turskom ratu, ali su ga 1690. Turci povratili. Isto se ponovilo u XVIII v., s tim što je grad duže ostao u austrijskim rukama (1717–1737). U sledećem austrijsko-turskom ratu 1788–1791. Valjevo su 1788. zauzeli frajkori pod komandom Alekse Nenadovića, ali je Svištovskim mirom 1791. ponovo vraćeno Turcima.
U Valjevu je dahija Fočić Mehmed-aga pogubio Aleksu Nenadovića i Iliju Birčanina 23. januara 1804. U Prvom srpskom ustanku Valjevo su oslobodili Jakov i prota Mateja Nenadović 19. marta 1804. Tom prilikom se naročito istakao kolubarski knez Nikola Grbović. Ustanici su držali Valjevo sve do kraja septembra 1813. kada je ustanak ugušen. U Drugom srpskom ustanku Valjevo je konačno oslobođeno maja 1815.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu početka bune protiv dahija, tj. Prvog srpskog ustanka 1804. U pesmi Vuk IV, 24 nalazi se čuveni opis seče knezova i kletva kneza Alekse Nenadovića koja se potom često provlači kroz epiku:

A Aleksa sjede na ćupriju,
Pa ovako poče govoriti:
„Bog ubio svakog rišćanina,
„Koji drži vjeru u Turčinu!
„Ah Jakove, moj rođeni brate!
„Ti ne drži vjere u Turcima,
„Đe s’ udesiš, udri se s Turcima.”
Još Aleksa govoriti šćaše,
Ali dželat govorit’ ne dade,
Trže sablju, ods’ječe mu glavu (431–440).

Na drugim mestima pesme pominju Valjevca Jakova, junaka boja na Čokešini (Vuk IV, 26), uzimanja Užica 1807. (Vuk IV, 27) i boja na Mišaru (Vuk IV, 30).

Literatura

book1953Hrabak, Bogumil: Trg Valjevo u srednjem veku, Istorijski glasnik 3-4, 91-102.  [91-102]
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss
book1975Вукановић, Т. П.: Насеља у Србији у доба првог српског устанка 1804-1813. год., Врањски гласник XI, Врање, 1-171.  [26]
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [1:102]
book1979Evlija Čelebi: Putopis. Odlomci о jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979.  [97, nap. 13]  cobiss
book1989Isailović, M.: Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku – Prilozi za istoriju, Valjevo.  cobiss
book1994Valjevo —postanak i uspon gradskog sedišta, Saopštenja sa naučnog skupa povodom šest vekova od najstarijeg pomena Valjeva u istorijskim izvorima, održanog 8-10. oktobra 1993. godine u Valjevu 1994.  cobiss
book1994Гавриловић, Јован: Речник географијско-статистични Србије, Београд.  [139]  cobiss