CRKVICE, Crkvica

Istorijski nazivi

Gornje i Donje Crkvice, Korita

Atribucija

Crkvica

Crkvice

Geografski položaj

42° 33’ N, 18° 37’ E   
Selo u Krivošijama (Crna Gora). Nalazi se 11 km s/z od Risna. Dele se na Gornje i Donje. Poznato po najvećoj količini padavina u Evropi.

Istorijat

Gornje Crkvice su se nekada zvale Korita, pa su se po mnogim crkvištima na Kapavici prozvale Crkvice. Starije ime Korita pokazuje da se selo nalazi u predelu punom „korita”, plitkih vrtača, nad kanjonima Tare i Sušice.
Donje Crkvice su na mestu gde se kanjoni Pive i Tare sučeljavaju. Više gornjeg dela sela nalazi se brdo Soko (1452 m.) sa gradinom hercega Stjepana. Naselje je starijeg postanka i selo se deli na Gornje i Donje polje. Središte sela zove se Rudina i u tursko vreme bilo je kasaba za ceo taj kraj.
Kod Vuka u Rječniku: „u Hercegovini između Tare i Pive kao knežina, u kojoj ima ljudi i Turskoga i Hrišćanskog zakona”.

Epski kontekst

Pominju se u kontekstu pogibije tri hrišćanska junaka (Vuka Mićunovića – Vuk IV, Stevana Pavlovića – SANU III, i Vraštanina Mira – Vuk VIII).

Takođe i: luka u Mrkama (Crna Gora).

Literatura

book1911Ердељановић, Јован: Постанак племена Пипера. Етнолошка расправа, Српски етнографски зборник, XVII, 241-477.  [348-352]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1988Marković, Jovan Đ.: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, „Svjetlost”, Sarajevo.  [46]  cobiss