CARINE, Carina

Atribucija

Carine

Carina

Epski kontekst

1. U SANU IV, 38 u pitanju je selo u Nikšićkoj župi (42° 43' N, 19°5' E, Crna Gora). Pominje se u kontekstu boja na Grahovcu 1858.
2. U pesmi Vuk IX, 26 radi se o utvrđenju pored Drijena (42° 43' N, 18° 36' E), na granici Crne Gore sa Hercegovinom (u pesmi sa Austrijom, tj. epskom „Njemačkom”). Pominje se u kontekstu hercegovačke bune 1855–1862.
Kod Vuka u Rječniku s.v. Carina: „mnoga se mjesta u narodu našemu tako zovu, n. p. kod namastira Šišatovca, kod Smedereva itd.” i s.v. Carine: „u Komu mjesto (livade i jezero) gdje je (kao što se pripovijeda) car Stefan izlazio u lov i ljeti na planinu”.
U pesmi »Ženidba malog Omerage (1657)« (KH I, 11) Carine se pominju kao deo grada Mostara, smešten u Gornjoj Mahali.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.v. Царина, Царине]  cobiss