CRKVINA

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

1. Na obali reke Bosne, oko 10 km južno od Šamca, postoji mesto toga imena (45° 1’ N, 18° 26’ E), ali u pesmi nije o njemu reč. Radnja se u Vuk VIII, 41 u celini vezuje za reku Unu: pri odlasku u bitku, vojska prelazi Unu kod mesta Bačin i podiže logor kod Dubice; u odlasku sa bojišta prelazi Unu kod mesta Crkvina. Crkvina je čest toponim, ali se u dostupnim izvorima ne pominje takvo mesto u blizini reke Une.
2. U pesmi o smrti Berislavića bana 1520. (MH IX, 1) Crkvina je lokalitet u mestu Drežniku koji se apostrofira kao « selo na Krajinu » (misli se na hrvatsku krajinu).
Vuk u Rječniku pod sličnim imenima pominje mesta u Crnoj Gori i staroj Hercegovini.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.v. Црквине, Црквица]  cobiss