CEKLIN, Ceklinja, Ceklinje

Etimologija

Pominje se 1488, predanje dovodi ime u vezu sa svetom Teklom, kao i Ćekliće. U tur. popisu iz 1521. i 1523. Cetlin (Пешикан 1982, 69). (A.L.)

Atribucija

Ceklin

Ceklinja Ceklinje

Geografski položaj

42° 21’ N, 18° 58’ E   
Selo u Crnoj Gori, u istoimenom plemenu.

Istorijat

Današnja oblast ovoga plemena (koje se deli na Gornjake i Donjake) zahvata celom svojom istočnom polovinom niske i otvorene predele oko Rijeke Crnojevića, Skadarskog jezera i Gornjega blata. Najstarije sedište i matica ovog plemena je daleko na zapadu, u krajnjem uglu njegove oblasti, dobro zatvorenom visokim brdima i planinama. Među njima su najznatniji: na jugu Ceklinštak i Strajište, na istoku Crni vrh, na severu Mekavac, na zapadu Prijevor. Ceklinjani su već u početku XVIII v. proterali poturice sa Riječkog grada, a zatim i iz ostalih predela svog plemena i iz celog sliva Crnojevića Rijeke do samog Skadarskog jezera, čime su uveliko proširili svoju oblast. U plemenu Ceklinu sada ima 19 što većih što manjih naselja, od kojih svako čini zasebnu celinu sa zasebnim imenom.
Ceklin, veliko naselje i kolevka plemena Ceklina, nalazi se najdalje na zapadu, u podnožju planine Ceklinštaka. Kuće su u načelu vrlo blizu jedna drugoj, ali se ipak u Ceklinu jasno razlikuje osam sela i zaselaka, u kojima stanuju porodice od trinaest bratstava.
Kod Vuka u Rječniku: „pleme nahije Riječke u Crnoj gori”.

Epski kontekst

Pesme ga pominju u kontekstu boja na Grahovcu 1858. (Vuk IX), crnogorskog udara na Nikšić (Vuk VIII, 46) ili na turske ovce (SM 53), boja na Sitnici 1849. (Vuk VIII, 63), udarca Omer-pašinog na Crnu Goru 1852–1853. (Vuk VIII, 73) i u neistorijskim sižeima (SANU IV, 12).

Literatura

book1948Јовановић, Ј.: Стварање Црногорске државе и развој Црногорске националности, Обод-Цетиње. Drugo izdanje 2001.]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss