CETINGRAD, Cetin

sl1

Ruševine starog Cetingrada

sl1

Kula Drenđula na Cetingradu

Istorijski nazivi

Drenđula, Cetin Grad, Vališ Selo

Etimologija

Vide CETINA

Atribucija

Geografski položaj

45° 09’ N, 15° 44’ E    
Srednjovekovni grad u Karlovačkoj županiji (Hrvatska) na samoj granici sa Bosnom.

Istorijat

Podignut je verovatno u XIII v., kao središte Klokočkog plemena na brdu 2,5 km južno od istoimenog mesta u Kordunu, s/i od Slunja. Uz grad se razvilo podgrađe (varoš) kao značajan trgovački centar. Od 1387. bio je u posedu knezova Frankopana. U XVI v. bio je jedno od najnaseljenijih mesta južno od Kupe. Turci su ga prvi put osvojili 1526, ali ga je knez Juraj Frankopan Slunjski uskoro povratio; od 1572. pripadao je Bihaćkoj kapetaniji; 1584. je napušten, dok ga 1646. Turci nisu zaposeli. Uskoro ga je zauzeo i razorio ogulinski kapetan Gašpar Frankopan, ali su ga Turci ponovo osvojili 1670. Karlovački krajiški odred opsedao je grad i zapalio podgrađe 1737, ali ga nije zauzeo. Turci su 1756. obnovili stari grad iz doba Frankopana, ojačali ga visokom kulom i nazvali Drenđula. Hrvatski krajišnici su ga opsedali mesec dana i osvojili 1790. Turci ga vraćaju 1809. za vreme austrijsko-francuskog rata. Francuzi ga preotimaju 1810, zatim Turci 1813. ali ga iste godine i gube. Poslednji, i bezuspešan, turski napad na Cetingrad bio je 1834.
U sastavu Vojne krajine Cetingrad je bio do 1867, kada je razoren i napušten.

Epski kontekst

Vukova pesma peva o padu Cetina 1790, a muslimanska ga stavlja u neistorijski kontekst svadbe Čengić-Alibega i ćerke zadarskog bana.

Literatura

book1937Gunjača, Stjepan: Topografska pitanja na teritoriju stare Cetinske županije s ekskursima o ubikaciji Setovije i Tiluruma, Zagreb – Split.
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [90]  cobiss