CEROVO

Etimologija

Vide Cernica.

Atribucija

Geografski položaj

42° 40’ N, 18° 58’ E   
Selo u Crnoj Gori, u plemenu (Gornji) Pješivci.

Istorijat

Njegova oblast se prostire od brda Drmića (više početka reke Zete) i od izvora reke Oboštice (desne pritoke Zete) na j/i, pa do planine Troglava na s/z. Sva naselja ovoga predela raspoređena su po pitomim dolovima i uvalama, koje se u narodnom govoru označavaju opštim imenom „umina” ili, ređe, „župnina”, za razliku od „planine” koja počinje dalje na zapadu. Cerovo se deli na devet „sela”.

Epski kontekst

Pesma ga pominje u kontekstu Omer-pašinog pohoda na Crnu Goru 1852–1853. (Vuk VIII, 73) i pogibije bega Mušovića u Planinici kod Nikšića (Vuk IX, 6).

Takođe i: selo u tetovskom kraju (Makedonija).

Literatura

book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [3]  cobiss