CARSKA PALANKA

Atribucija

Geografski položaj

Posredna ubikacija.

Istorijat

Iako se javlja kao alternativno ime za hercegovačku Bileću (za razliku od crnogorske), Carska Palanka ovde ipak najverovatnije označava Nikšić (vide) kao prvo veliko i utvrđeno mesto pored sela Velimlja (vide).

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu bitke na Grahovu 1836. koja je bila nesrećna za Crnogorce:
Dok ijetki navališe Turci,
Na Graovo polje udariše,
Sve graovske kuće izgorješe (Vuk IX, 5:659-661).