POLOJ, Polojac

Etimologija

[Poloj „1) mjesto plitko u vodi […] vadum. 2) mjesto kod vode koje voda plavi (poljeva) […] locus inundationi obnoxius” (Vuk, Рјечник s.v.).]

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Istorijat

Na današnjim kartama postoje tri Poloja u Hrvatskoj: Gornji (45° 16’ N, 15° 28’ E), Donji (45° 15’ N, 15° 30’ E) i Srednji (45° 16’ N, 15° 29’ E) – svi ispod Karlovca.

Epski kontekst

Prema pesmi, „Polojac poniže Karlovca” najpre bi bio hrvatsko mesto Poloj u blizini ušća Ukrine u Savu. Pominje se kao hrišćansko mesto u kontekstu dvostruke ženidbe Duralagić Mehe i Alage Novljanina (MH III, 25), odnosno kao mesto Gala kapetana kojio prosi Jelu, sestru Ilije Smiljanića (MH IV, 40).

Literatura

book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 3]  cobiss