PETNJICA, Petnica

sl1

Petnjica u Bihoru, Crna Gora

sl1

Džamija u Petnjici

Etimologija

*Pećnica, reka koja teče iz pećine (tako se prozvala i valjevska Petnica). (A.L.)

Atribucija

Petnjica

Petnica

Geografski položaj

42° 58’ N, 19° 4’ E   
Selo nedaleko od Šavnika u Crnoj Gori.

Istorijat

Ima grobljansku crkvu arhangela Mihaila iz XIII v., obnovljenu pre XVIII v.
Selo je dobilo ime po mnogim pećinama koje se iznad njega nalaze. Iznad samih kuća počinje strma kosa planine Glavičina, po kojoj su pećine jedna do druge. Najveća se nalazi na sredini kose i po njoj je selo dobilo ime. Iz te pećine u vreme plime (povodnja) izvire voda u velikoj količini, pravi velike klobuke i brzake, i na kraju otiče rekom Petnjicom.

Epski kontekst

Petnjica se javlja u kontekstu pogibije Smail-age Čengića 1840. (Vuk IV, 57, 58; SANU IV, 33, 34, 36). U njoj se pominju Kosorić Ilija (Vuk VIII, 13) i Karadžića kula (Vuk VII, 48; Vuk VIII, 11), tj. Karadžića dvori (SM 86).

Još i: Petnica – selo u Srbiji j/i od Valjeva; selo kod Čačka.

Literatura

book1902Томић, Светозар: Дробњак. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник I/4, 357-492.  [142, 428-429]
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [298]  cobiss
book1975Вукановић, Т. П.: Насеља у Србији у доба првог српског устанка 1804-1813. год., Врањски гласник XI, Врање, 1-171.  [159]