PARAŠNICA

Istorijski nazivi

Parošnica

Atribucija

Geografski položaj

Mesto u Srbiji.

Istorijat

Kasaba u nekadašnjoj Šabačkoj nahiji. Kod Vuka u Rječniku javlja se kao mesto južno od ušća Drine u Savu: „Parašnica je od prije bila pusta, i nije za nju niko ni znao, dok je nijesu za vremena Karađorđijeva naselili prekodrinci i goli sinovi, koji su iz Bosne uskakali u Srbiju, i načinili od nje kao malu varošicu; za to se u novim pjesmama pjeva šer Parašnica”.

Epski kontekst

Pesme u Parašnici pominju „golog sina” Zeku Buljubašu (var. buljugbaša) u kontekstu boja za Loznicu 1810. (Vuk IV, 33) i osvete za smrt Miće Šumanca (Vuk IV, 35).

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1975Вукановић, Т. П.: Насеља у Србији у доба првог српског устанка 1804-1813. год., Врањски гласник XI, Врање, 1-171.  [159]