PANAĐUR

Atribucija

Geografski položaj

Nemoguća ubikacija.

Epski kontekst

Mesto, koje se pominje u kontekstu jednog od rusko-turskih ratova, imena iskrivljenog do neprepoznavanja, ili potpuno izmišljeno:

Podiže se crni Harapine
Od Stambola, grada bijeloga,
On dođe na dno Moske ravne
I na Mosku porez udario:
Na glavu po sedam cekinah,
A za konak lijepu đevojku.
On primi grada Panađura,
A zaljeze na dno Petarbura,
A Moskove na medan poziva (SANU IV, 4:1–9).

Motiv je isti i na sličan način strukturisan kao i inače u pesmama tog tipa („Marko Kraljević ukida svadbarinu”, „Kraljević Marko i Musa kesedžija”, „Bolani Dojčin” itd.).