PERUŠIĆ

sl1

Perušić, Hrvatska

sl1

Ostaci tvrđave

Atribucija

Geografski položaj

44° 38' N, 15° 22' E   
Grad u Hrvatskoj.

Istorijat

Nekadašnje središte Ličko-senjske županije, 14 km udaljen od Gospića. Još se vide ostaci srednjovekovnog grada koji je podigao Dominik Perušić, verovatno pre 1487. jer se tada prvi put pominje. Turci su ga zauzeli 1527. i držali do 1689. Muslimani koji posle toga nisu prebegli u Udbinu, prešli su u katoličku veru. Banskoj Hrvatskoj pripojen je 1881.
Kod Vuka u Rječniku: „1) zidine od staroga gradića i kod njih selo u ravnome Kotaru između Zadra i Skradina. 2) selo sa zidinama od staroga gradića u Hrvatskoj u Otočkoj regementi. Ljudi kršćani u ovome selu rekoše mi za ove zidine da je prije 600 godina bio ‘Srpski grad’, po tom Turski, a pošto su Turci (prije 170 godina) istjerani, on opustio i opao; za vladanja Turskoga u ovome je selu bilo ljudi i Turskoga zakona, od kojijeh gdjekoji nijesu htjeli s Turcima ići, nego ostali na svojijem baštinama i prešli u Rimski zakon”.

Epski kontekst

Pesma pominje u Perušiću dvojicu Musića (KH I, 22), a posebno Meha Musića (MH IV, 26) u ženidbenom kontekstu. U hrišćanskim pesmama o Perušiću nema pomena.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1997Hrvatski leksikon, I-II, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997.  [tom II]